top of page

הצלחות המכון

שילוב קריטי בין מחקר ועשייה לקידום מדיניות וחקיקה:

- פרסום ניירות עמדה, הצעות חוק ומחקרים – כולל נייר העמדה היחיד שהוגש לנשיא המדינה עם ניתוח

הפגיעה בנשים ו השפעת הרפורמה עם חוקרות בכירות בתחום. ה מסמך הופץ לאלפים בישראל

- פרסום דו"ח פורץ דרך להטמעת חשיבה מגדרית במצבי חרום לאומיים )בעקבות משבר הקורונה

– עבודה ישירה עם המטה לביטחון לאומי, משרד רוה"מ ורשויות החרום הלאומיות. הדו"ח נכתב בהובלת

ראשת המכון ואומץ בהחלטת ממשלה היסטורית ביוני 2022 .

- כתיבת תוכנית החומש האסטרטגית של אוניברסיטת תל אביב לקידום שוויון מגדרי והכלה באקדמיה.

- פרסום מאמרים אקדמיים בתחום.

- פורום חוקרות בתחומים שונים העוסקות במשפט, מדע, חברה וטכנולוגיה בראיה מגדרית.

- הרצאות בארץ ובעולם על אפליה מבנית סיסטמטית והדרכים להתגבר עליה בחשיבה מערכתית.

- שותפות בהובלת קואליציית ארגוני הנשים נוכח הרפורמה של מעל 50 ארגוני נשים וארגוני זכויות

אדם לקידום ייצוג נשים בכנסת הנוכחית במסגרתה נשלח פניות בין היתר לרוה"מ, לנציבות וליועמ"שית.

- השתתפות בועדות בכנסת, קידום הצעות חוק, פגישות עם מקבלי ומקבלות החלטות וכיוב

- קורס על התנועה הפמיניסטית – עבר הווה ועתיד בהשתתפות מנהיגות ישראליות בארץ ובעולם. לאחר

שלושה מחזורים, יש עשרות בוגרות של התוכנית שמשפיעות במרחבים רבים בישראל ובעולם.

- ייעוץ אסטרטגי לטווח רחוק מול גופי ממשל ומוסדות לאומיים ובינלאומיים

- כנסים בינלאומיים - כולל כנס אקדמי בנושא "אסטרטגיות ארוכות טווח לקידום שוויון מגדרי" בהשתתפות

מומחיות ומומחים מעולמות תוכן שונים ובהשתתפות אלפים, והבאת התפיסה של שוויון כטרנספורמציה

לשיח האקדמי בישראל ובעולם. בכנס השתתפו נשיאות ועדת האו"ם למיגור אפליה נגד נשים.

מכון דבורה - 2023 2
.pdf
Download PDF • 95KB

bottom of page