top of page

נייר עמדה בדבר הפגיעה בזכויות נשים נוכח הרפורמה הנוכחית

פגישה משמעותית וחשובה עם נשיא המדינה ורעייתו שבו הגשנו לו את הניתוח המשפטי המקיף של הפגיעה בנשים נוכח הרפורמה הנוכחית שערכה ד״ר כוכב אלקיים לוי ראשת המכון יחד עם פרופ׳ גילה שטופלר, ד״ר יופי תירוש, פרופ׳ ראויה אבו רביעה, ד״ר אסתי אינדורסקי רידר ופרופ׳ רות הלפרין קדרי

המסמך מהווה תשתית ידע קריטית עבור הנשיא ועבור אלפים במדינת ישראל להבין את הפגיעה האנושה בהגנה על זכויות נשים והרקע למחאת הנשים.

לקריאת הדו"ח >>

 


bottom of page