top of page
< Back

מכון דבורה פרסם מאמר באוניברסיטת מישיגן

המאמר הוא פרי עבודה של כמה שנים ושואף להצעיד קדימה את המשפט הבינלאומי לעבר אפשרויות מחקר פמיניסטי ביקורתי מקיף יותר על ידי פיתוח של תמה ומתודת על שתקל על חוקרים וחוקרים להטמיע חשיבה מגדרית.

מכון דבורה פרסם מאמר באוניברסיטת מישיגן
bottom of page