top of page

חדשות ועדכונים

השתתפות מכון דבורה בועידה הכלכלית

Read More

מכון דבורה פרסם מאמר באוניברסיטת מישיגן

המאמר הוא פרי עבודה של כמה שנים ושואף להצעיד קדימה את המשפט הבינלאומי לעבר אפשרויות מחקר פמיניסטי ביקורתי מקיף יותר על ידי פיתוח של תמה ומתודת על שתקל על חוקרים וחוקרים להטמיע חשיבה מגדרית.

Read More
bottom of page