מכון דבורה הינו מכון למחקר וחדשנות העוסק באתגרי העתיד. המכון מקדם תכנון אסטרטגי ארוך טווח למדינת ישראל ובעולם לצמצום פערים חברתיים ומגדריים ומוביל לקידום יעדי האו"ם לפיתוח בר קיימא. המכון פועל להשפעה באמצעות מחקר משפטי חברתי, קידום מדיניות וחקיקה ועשייה המחוברת לעולמות היזמות והחדשנות
woman.png
״העתיד שייך לאלה המאמינים
ביופיים של חלומותיהם.״

אלינור רוזוולט

Archery Arrows

  ?איפה נהיה ב-2050

מטרת המכון היא לקדם מחקר בתחומי המשפט והחברה תוך עיסוק באתגרי העתיד ולהפוך את מדינת ישראל למובילה בקידום היעד העולמי לפיתוח בר קיימא בתחום של צמצום פערים חברתיים ומגדריים. מטרתנו היא לעמוד בחוד החנית של המחקר, החשיבה האסטרטגית והעשייה בתחום.
היום ברור שחלק מרכזי מהחוסן שלנו כחברה הוא היכולת להבטיח שוויון חברתי ומגדרי ולפעול לתכנון אסטרטגי ארוך טווח לשם מימושו. 
Women Holding Hands

חזון

מכון דבורה שואף לקיומה של חברה ערכית, משגשגת ושוויונית במדינת ישראל. חברה שבה לנשים ואנשים תהיה היכולת לתרום ולהנות מכל המשאבים – הכלכליים, התרבותיים, הפוליטיים והחברתיים. חברה שבה מתקיימת שותפות אמיתית בין נשים וגברים. חברה המאמינה בהזדמנויות הטמונות בקידום שוויון מגדרי וחברתי לפיתוח חברה בת קיימא ולשגשוג ערכי, חברתי וכלכלי. 
 
Sky Building

 חדשנות

קידום העתיד והפתרונות לאתגרים המורכבים בתחום צריך להיעשות בעזרת הכלים הטכנולוגיים העומדים לרשותנו. לכן, כחלק מרכזי מקידום החזון, מכון דבורה יפעל בחיבור לעולמות החדשנות וחברות הטכנולוגיה, ובשיתוף פעולה הדוק עם חברות וגופים השותפים לחזון ומחויבים לחברה בת קיימא במעבדת החדשנות  PATHS FORWARD

Blue Print

 מחקרי אסטרטגיה

מכון דבורה יהווה פלטפורמה לחשיבה על העתיד ולקידום מחקר, מדיניות ותוכניות פעולה בראיה של 30 שנה קדימה, וזאת בשיתוף עם מומחים, מנהיגים, חוקרים ויזמים חברתיים מכל העולם.

יחד עם יצירת חזון ברור לעתיד, נפתח את האסטרטגיות ונאפיין את הצעדים האופרטיביים באמצעותם נתחיל לפעול למימוש החזון כבר בהווה

הצורך

את המכון ייסדה ד"ר כוכב אלקיים-לוי אשר מראה במחקריה שהעולם צועד לעבר שוויון טרנספורמטיבי. הסיבה לכך היא בהבנה הפשוטה שהעולם היום, ורוב הידע האנושי שנצבר בו ושעליו מושתתת החברה, כונן ונבנה באופן צר תחת הנחות יסוד שאינן נכונות היום לגבי תפקידם של נשים וגברים בחברה המודרנית וכמעט מבלי שניתן מקום לתרומתן של נשים ולחשיבות של גיוון ושילוב אוכלוסיות מוחלשות. 

הדרך לשינוי ולקידום שוויון מגדרי וחברתי נעוצה ביכולת שלנו לעצב מחדש את המבנים החברתיים בהם אנו חיים, לדמיין את העתיד מחדש ולפעול לשינוי מערכתי תשתיתי בחברה. 

במילים אחרות, עלינו לדמיין מחדש את הכללים והמערכות על פיהם החברה שלנו פועלת. 

Girl Running in Urban Scenery
REIMAGINE
THE RULES
 
Hikers
מיקוד בעתיד - גיבוש התוכנית האסטרטגית הלאומית הרב שנתית
של ישראל ליצירת חברה שיוויונית 2050

העשייה בתחום השוויון החברתי והמגדרי מתמודדת עם אתגרים ובעיות שונות הדורשות מענה מיידי. זוהי עשייה חשובה שלא ניתן לזנוח. 

יחד עם זאת, כיום, ישנו חסר משמעותי בחקר העתיד ובראייה ארוכת טווח בשדה הפמיניסטי והחברתי בישראל ובעולם בכלל. גופי הממשל אינם עוסקים במחקר של ההיבט המגדרי בתכנון אסטרטגי ארוך טווח. כמו כן, החיבור של תחום השוויון המגדרי לעולמות החדשנות כמעט ואינו קיים. לכן, קיים קושי ממשי לנשות ואנשי מחקר ומעשה בתחום לדמיין ולתכנן את העתיד, לא כל שכן לפעול למימושו.  

    מכון דבורה הוקם בכדי להתמודד עם פערים אלה על ידי פיתוח מחקר חדשני שנועד להתמודד עם אתגרי העתיד, בניית אסטרטגיה ארוכת טווח - 2030, 2040, 2050 - והבאת שחקנים חדשים מעולמות החדשנות והיזמות למגרש ורתימת יכולותיהם כמענה למצב.

 
 

מכון דבורה הוא מכון ייחודי מסוגו הבנוי על חיבור רעיוני מהותי בין Thinktank ל- Innovation lab 

כמכון מחקר, מכון דבורה יאפשר לחוקרים מכל העולם, לאנשי ממשל, מקבלי החלטות ויזמים חברתיים לחקור ולעבוד יחד בכדי לדמיין את העתיד ולייצר חזון ברור לחברה שוויונית בעולם ובישראל 2050. המאמץ התכנוני של מכון דבורה לשוויון מגדרי ב-2050 יהווה מנוע מחולל צמיחה כלכלית וחברתית ויפעל מתוך ראיה אסטרטגית לאומית, מולטי-דיספלינרית ובין-מגזרית.

כמרכז לחדשנות, המכון יקדם חיבור לעולם החדשנות ולמיצוי היכולות הטכנולוגיה האדירות של מדינת ישראל ושל חברות מובילות בעולם. אחת ממטרות המרכז היא רתימת הסטארטאפ ניישן לשוויון של נשים ושיוויון חברתי בישראל 2050. לפיכך, תוקם מעבדת החדשנות PATHS FORWARD - המעבדה הראשונה בישראל בתחום. המעבדה תעסוק בקידום פתרונות בתחומים מרכזיים של המכון כולל בתחומי המשפט, החינוך, הכלכלה, הבריאות, הטכנולוגיה, הפוליטיקה והחברה. ניתן דגש לבעיות רב תחומיות, כולל שוק העבודה העתידי, משפחות ונשים עובדות בעוני, אלימות נגד נשים וייצוג נשים בפורומים של מקבלי החלטות בכלל המגזרים. כמו כן, קידום נושאים אלו ייעשה בהסתכלות הוליסטית על כלל יעדי האו"ם לפיתוח בר קיימא.

Single Flower in Vase
מחקר
וחדשנות
 
Forest
שוויון מגדרי כמנוע צמיחה
היעד - פיתוח בר קיימא

שוויון חברתי ומגדרי הוא אחד מהיסודות הראשונים לפיתוח בר קיימא של החברה כפי שהוגדרו על ידי האו"ם. בנוסף להצדקה הערכית העמוקה בקידום נשים ושוויון מגדרי בישראל, חברות הייעוץ הכלכלי הגלובאליות, ובכללן גולדמן זאקס, ארנסט אנד יאנג ומקינזי, מצביעות על כך שמדינות שישכילו לפעול לצמצום פערים חברתיים ובפרט לקדם נשים בחברה, ישגשגו מבחינה כלכלית וחברתית. 

כך, הן מהפן הערכי והפן הכלכלי, שוויון מגדרי וחברתי הוא תנאי לחוסן של מדינות מערביות בראייה צופה פני עתיד. 

אנו סבורים שעל מדינת ישראל להניח את היסודות לקידום הצפוי בחברות מערביות. ייעודו של מכון דבורה בישראל הוא לפעול ליצירת חזון ברור לעתיד מדינת ישראל כך שתהא חברה המקדמת צדק חברתי ומגדרי - חברה איתנה אשר תממש את מלוא הפוטנציאל של נשים בחברה ושל כלל האוכלוסיות בה.

%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94%20srn_edi

על מייסדת המכון

ד"ר כוכב אלקיים-לוי, ראשת מכון דבורה, היא מומחית במשפט בינלאומי, מגדר, פיתוח בר קיימא, יחסים בינלאומיים והגנה על זכויות אדם. בעלת תואר שני בהצטיינות ותואר שלישי מביה”ס למשפטים של אוניברסיטת פנסילבניה, ארה”ב וכן תואר בוגר במשפטים ומדעי המדינה בהצטיינות מאונ’ בר-אילן. ד"ר אלקיים לוי כיהנה בעבר כיועצת משפטית תחת המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט בינלאומי). בתפקיד זה, ייצגה את מדינת ישראל מול מוסדות בינלאומיים ובמשאים ומתנים בינלאומיים, וייעצה למשרדי הממשלה ולכנסת בתחומי זכויות אדם וקשר עם גופים בינלאומיים. כמו כן, התמחתה במחלקת הבג"צים בפרקליטות. ד"ר כוכב אלקיים-לוי חוקרת ומפתחת את הרעיון של שוויון טרנספורמטיבי בעולם ובארץ וכן עוסקת בקשר שבין דת, מדינה וזכויות של נשים. במהלך לימודיה בארה"ב זכתה בשורה של פרסים על עשייתה ועל מחקריה. מאמריה פורסמו בכתבי עת מובילים בארה"ב. כיום, היא גם מרצה ומייעצת בפרויקטים בינלאומיים בתחום, עמיתת מחקר במכון הרטמן ועמיתה במרכז השל לקיימות. 

 
 

צוות המכון

דר אריאל ויינר.jpg

סא"ל (במיל') ד"ר אריאל
ויינר

חוקר שותף
צוות אסטרטגיה

%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%94%20%D7%A8%D7%95%D7%93%D7%99%D7%90%D7%A7_edited.jpg

עו"ד איליה רודיאק
חוקר שותף
צוות אסטרטגיה 

WhatsApp Image 2022-03-03 at 5.39.41 PM.jpeg

מרים שרת יששכר
סמנכ"לית פיתוח 
ארגוני

מורן.jpg

 עו"ד מורן הכהן יבין
מנכ"לית המכון

תמונה1.png

 רוני בריל
מנהלת קהילת המחקר 

225466_7881452563_2419_n.jpg

נועם גלילי 
צוות פיתוח תוכן, חשיבה אומנותית וחדשנות

tali kuzy.jpg

טלי קוזי
פיתוח תוכן וחדשנות

%D7%AA%D7%93%D7%94%D7%A8%20%D7%92%D7%95%D7%98%D7%9E%D7%9F_edited.jpg

תדהר גוטמן
 חוקרת שותפה
  

רותם 1.jpeg

רותם לב צביקל
גיוס שותפויות
ופיתוח עסקי

תומר3.jpg

תומר יהושע
גיוס שותפויות  
ופיתוח עסקי

 

 צרו קשר

נשמח לשמוע מכם.ן

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו