top of page
מכון דבורה.jpg
מכון דבורה הוא מכון מחקרי יישומי שעוסק באפליה סיסטמתית ופועל להגנה על זכויות נשים בישראל וצמצום פערים מגדריים בראיה אסטרטגית. המכון מפרסם ניירות עמדה עם ניתוח ההשפעה של החלטות ומהלכים מדיניים על זכויות נשים, מקדם מחקרים בדגש על אתגרים מערכתיים ופתרונות אסטרטגיים ופועל להביא למדיניות החזקה ביותר להגן על נשים. הפעולות שלנו ממוקדות במיגור אפליה מבנית ובשינויי עומק חברתיים באופן שיבטיח שתהיה פה חברה חופשית ושוויונית ושנהיה תמיד צעד אחד קדימה במאבק על זכויות נשים
woman.png
Concrete Wall
״העתיד שייך לאלה המאמינים
ביופיים של חלומותיהם.״

אלינור רוזוולט

Archery Arrows

  ?איפה נהיה ב-2050

המטרה שלנו היא שינוי תודעתי תפיסתי כך שיובן ששוויון מגדרי הינו אינטרס חיוני של מדינת ישראל. שיוויון מגדרי זהו אבן יסוד בתשתית של מדינת ישראל כדמוקרטיה ליברלית ותנאי לחוסנה הלאומי. מטרת המכון היא לקדם מחקר בתחומי המשפט והחברה תוך עיסוק באתגרי העתיד ולהפוך את מדינת ישראל למובילה בקידום היעד העולמי לפיתוח בר קיימא בתחום של צמצום פערים חברתיים ומגדריים, מיגור העוני וחיזוק שיתופי פעולה בינלאומיים ובינמגזריים. מטרתנו היא לעמוד בחוד החנית של המחקר, החשיבה האסטרטגית והעשייה בתחום.
היום ברור שחלק מרכזי מהחוסן שלנו כחברה הוא היכולת להבטיח שוויון חברתי ומגדרי ולפעול לתכנון אסטרטגי ארוך טווח לשם מימושו. 
Women Holding Hands

חזון

 מכון דבורה שואף לקיומה של חברה ערכית, משגשגת ושוויונית במדינת ישראל. חברה שבה לנשים ואנשים תהיה היכולת לתרום ולהנות מכל המשאבים – הכלכליים, התרבותיים, הפוליטיים והחברתיים. חברה שבה מתקיימת שותפות אמיתית בין נשים וגברים. חברה המאמינה בהזדמנויות הטמונות בקידום שוויון חברתי ומגדרי לפיתוח חברה בת קיימא ולשגשוג ערכי, חברתי וכלכלי. 
חזון
Sky Building

 חדשנות

קידום העתיד והפתרונות לאתגרים המורכבים בתחום צריך להיעשות בעזרת הכלים הטכנולוגיים העומדים לרשותנו. לכן, כחלק מרכזי מקידום החזון, מכון דבורה פועל בחיבור לעולמות החדשנות וחברות הטכנולוגיה, ובשיתוף פעולה עם חברות וגופים השותפים לחזון ומחויבים לחברה בת קיימא במעבדת החדשנות  PATHS FORWARD

Blue Print

 מחקרי אסטרטגיה

מכון דבורה מפרסם ניירות עמדה ומחקרים בתחומי משפט וחברה, ומקדם מדיניות ותוכניות פעולה בראיה אסטרטגית.

יחד עם יצירת חזון ברור לעתיד, המכון בונה אסטרטגיות וצעדים האופרטיביים לקידום שוויון באופן שמזהה בעיות מערכתיות ושמציב אלטרנטיבות ברורות ושינויים תשתיתיים

הצורך

את המכון ייסדה ד"ר כוכב אלקיים-לוי אשר מראה במחקריה שהעולם צועד לעבר פעולות אסטרטגיות ושינויים מערכתיים תשתיתיים לצורך הגנה על זכויות נשים.

הדרך לשינוי ולקידום שוויון מגדרי וחברתי נעוצה ביכולת שלנו לבחון כשלי עומק במערכת, לזהות הזדמנויות לשינויים תשתיתיים ולעצב מחדש את המנגנונים והמבנים החברתיים בהם אנו חיים באופן המקדם שוויון גיוון והכלה

במילים אחרות, עלינו לדמיין מחדש את הכללים והמערכות על פיהם החברה שלנו פועלת על מנת לתקן פערי עומק מבניים וכדי להבטיח עתיד אחר לבנות שלנו. 

Girl Running in Urban Scenery
REIMAGINE
THE RULES
הרקע למיזם
Hikers
מיקוד בעתיד - גיבוש התוכנית האסטרטגית הלאומית הרב שנתית
של ישראל ליצירת חברה שיוויונית 2050

העשייה בתחום השוויון החברתי והמגדרי מתמודדת עם אתגרים ובעיות שונות הדורשות מענה מיידי. זוהי עשייה חשובה שלא ניתן לזנוח. 

יחד עם זאת, כיום, ישנו חסר משמעותי בחשיבה קדימה, במענה לאתגרי העתיד ובראייה ארוכת טווח. ארגונים בתחום וגופי הממשל כמעט ואינם עוסקים במחקר של היבטים חברתיים ומגדריים בהסתכלות ארוכת טווח. כמו כן, החיבור של תחום השוויון החברתי והמגדרי לעולמות החדשנות כמעט ואינו קיים. כמו כן, קיים קושי ממשי לנשות ואנשי מחקר ומעשה בתחום לדמיין ולתכנן את העתיד, לא כל שכן לפעול למימושו. 

    מכון דבורה הוקם בכדי להתמודד עם פערים אלה על ידי פיתוח מחקר חדשני בתחומי המשפט והחברה שנועד להתמודד עם אתגרי                            העתיד, תוך ניתוח פערים, בניית אסטרטגיות ארוכת טווח - 2030, 2040, 2050 - והבאת שחקנים חדשים מעולמות   
                                                 החדשנות למגרש ורתימת יכולותיהם כמענה למצב.

הצורך - מיקוד בעתיד
מחקר וחדשנות

מכון דבורה הוא Thinktank אסטרטגי הממוקד בהגנה על זכויות נשים בישראל.

כמכון מחקר, מכון דבורה מפרסם ניירות עמדה עבור מקבלי החלטות בצמתים המשפיעים ביותר ומוביל מהלכים אסטרטגיים לצמצום פערים מגדריים וחברתיים. המכון מהווה בית לחוקרות.ים בתחומי המשפט והחברה שעוסקים באפליה סיסטמתית ובשינויים תשתיתיים. המכון גם מקיים מפגשים לחיבור בין האקדמיה ויוזמות חברתיות - לחקור ולעבוד יחד בכדי לדמיין את העתיד, להתמודד עם אתגרים משפטיים רגולטוריים וחברתיים ולייצר חזון ברור לחברה שוויונית בישראל. שוויון מגדרי מהווה מנוע מחולל צמיחה כלכלית וחברתית ואינטרס חיוני של מדינת ישראל.

שוויון מגדרי זה אבן יסוד בתשתית של מדינת ישראל כדמוקרטיה ליברלית ותנאי לחוסנה הלאומי.

Single Flower in Vase
מחקר
וחדשנות
פיתוח בר קיימא
Forest
שוויון חברתי ומגדרי כמנוע צמיחה
שוויון כמנוע צמיחה 

שוויון חברתי ומגדרי הוא אחד מהיסודות הראשונים לפיתוח בר קיימא של החברה כפי שהוגדרו על ידי האו"ם. בנוסף להצדקה הערכית העמוקה בקידום נשים ושוויון חברתי בישראל, חברות הייעוץ הכלכלי הגלובאליות, ובכללן גולדמן זאקס, ארנסט אנד יאנג ומקינזי, מצביעות על כך שמדינות שישכילו לפעול לצמצום פערים חברתיים ובפרט לקדם נשים בחברה, ישגשגו מבחינה כלכלית וחברתית. 

כך, הן מהפן הערכי והפן הכלכלי, שוויון מגדרי וחברתי הוא תנאי לחוסן של מדינות מערביות. 

אנו סבורים שעל מדינת ישראל להניח את היסודות לקידום שוויון כתנאי לחוסנה ולהיותה דמוקרטיה ליברלית. ייעודו של מכון דבורה בישראל הוא לפעול ליצירת חזון ברור לעתיד מדינת ישראל כך שתהא חברה המקדמת צדק חברתי ומגדרי - חברה איתנה אשר תממש את מלוא הפוטנציאל של נשים בחברה ושל כלל האוכלוסיות בה.

%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94%20srn_edi

על מייסדת המכון

ד"ר כוכב אלקיים-לוי, ראשת מכון דבורה, היא מומחית במשפט בינלאומי וחוקתי, ביחסים בינלאומיים, ביטחון לאומי, פיתוח בר קיימא והגנה על זכויות אדם. בעלת תואר שני בהצטיינות ותואר שלישי מביה”ס למשפטים של אוניברסיטת פנסילבניה, ארה”ב וכן תואר בוגר במשפטים ומדעי המדינה בהצטיינות יתרה מאונ’ בר-אילן. ד"ר אלקיים לוי כיהנה בעבר כיועצת משפטית תחת המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט בינלאומי). בתפקיד זה, ייצגה את מדינת ישראל מול מוסדות בינלאומיים ובמשאים ומתנים בינלאומיים, וייעצה למשרדי הממשלה ולכנסת בתחומי זכויות אדם וקשר עם גופים בינלאומיים. כמו כן, התמחתה במחלקת הבג"צים בפרקליטות. ד"ר כוכב אלקיים-לוי חוקרת ומפתחת את הרעיון של שוויון טרנספורמטיבי בעולם ובארץ וכן עוסקת בקשר שבין דת, מדינה וזכויות של נשים. במהלך לימודיה בארה"ב זכתה בשורה של פרסים על עשייתה ועל מחקריה. מאמריה פורסמו בכתבי עת מובילים בארה"ב. כיום, היא מרצה באונ' רייכמן ומייעצת בפרויקטים בינלאומיים בתחום, עמיתת מחקר במכון דיוויס ליחסים בינלאומיים באונ' העברית, עמיתת מחקר במכון הרטמן ובוגרת מרכז השל לקיימות. לאחרונה חיברה את דו"ח הוועדה המייעצת לראש המטה לביטחון לאומי במשרד ראש הממשלה להטמעת חשיבה מגדרית בחרום יחד עם צוות המל"ל ושימשה כמנחה אקדמית של הוועדה. הדו"ח נחשב פורץ דרך בארץ ובעולם. 

מייסדת המכון
ועד מייעץ

הועד המייעץ

tamar.elad-applebaum-crop.jpg

הרבה
תמר אלעד-אפלבאום

Naama Shultz.jfif
Adv- Tziona Koenig-Yair.png

עו"ד ציונה קניג-יאיר
מנכ"לית מש' התפוצות 
לשעבר

yifat-bitton.jpg

פרופ' יפעת ביטון
נשיאת מכללת אחווה

נעמה שולץ
מנכ"לית מש' רוה"מ
לשעבר

Efrat Minivitzki-Thein.jpg

אפרת מיניביצקי-טיין
המטה לביטחון לאומי 
לשעבר 

מלל2n.jpg

מיכל יניב
המטה לביטחון לאומי

Dana-Wolf.jpg

 ד"ר דנה וולף
ר' החטיבה למשפט וביטחון
אונ' רייכמן
 

מרב.jpeg

מרב ישראלי אמרנט
מנהלת פיתוח שותפויות הילמ"ה 

תניה.jpeg

תניה מורקס
מנכ"לית סיד ישראל

Moran Zer Katzenstein.jpeg

מורן זר-קצנשטיין
מייסדת בונות אלטרנטיבה

Prof- Tsfira Grebelsky-Lichtman.jpg

פרופ' צפירה
גרבלסקי-ליכטמן
האונ' העברית

גלי.jpeg

עו"ד גלי עציוני
יועצת משפטית
נעמ"ת

Eyal_Sher.JPG

אייל שר
מנכ"ל פסטיבל ישראל

Shay Bialik.png

שי ביאליק
מנהלת אחריות תאגידית
שטראוס

ועד מייעץ

צוות המכון

דר אריאל ויינר.jpg

סא"ל (במיל') ד"ר אריאל
ויינר

חוקר שותף
צוות אסטרטגיה

לולה רוקני_edited.jpg

לולה רוקני
ייעוץ ופיתוח ארגוני

tali kuzy.jpg

טלי קוזי
מומחית במערכות מידע חדשנות וטכנולוגיה

225466_7881452563_2419_n.jpg

נועם גלילי 
יועצת פיתוח תוכן, חשיבה אומנותית וחדשנות

Liraz Cohen Mordechai_edited.jpg

 לירז כהן מרדכי
חוקרת שותפה 
מומחית ויועצת בענייני חדשנות באופנה וקיימות 

Liraz Cohen Mordechai_edited.jpg

 לירז כהן מרדכי
חוקרת שותפה 
מומחית ויועצת בענייני חדשנות באופנה וקיימות 

%D7%AA%D7%93%D7%94%D7%A8%20%D7%92%D7%95%D7%98%D7%9E%D7%9F_edited.jpg

תדהר גוטמן
 חוקרת שותפה
מומחית בחדשנות בחינוך, לימוד בית מדרשי ומגדר
דוקטורנטית באונ' העברית
  

לאה לסם.jpeg

לאה גפנגר-לוי
 עורכת דין וחוקרת שותפה
מקדמת מדיניות וחקיקה 

WhatsApp Image 2022-03-03 at 5.39.41 PM.jpeg

מרים שרת יששכר
סמנכ"לית פיתוח 
ארגוני

WhatsApp Image 2023-04-30 at 4.29.56 PM.jpeg
צרו קשר

 צרו קשר

נשמח לשמוע מכם.ן

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו

לתרומות
bottom of page